14.10.2020

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Szanowni Państwo, Pracownicy Oświaty  Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji I Obsługi   W imieniu Zarządu Związku Zawodowego ONZZ Solidarność’80 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Radości, cierpliwości, wytrwałości. Siły i odwagi, spokoju i nadzie(...) Więcej...

24.11.2019

  Uprawnienia Związków Zawodowych Związki Zawodowe mają prawo reprezentowania praw i  interesów pracowniczych. Osoba zatrudniona i zatrudniająca jest zobligowana do respektowania zasad z zakresu prawa pracy. Normy prawne z zakresu kodeksu pracy można modyfikować pod warunkiem, że są to zmiany korzystne dla pracownika. W zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, pracodawca ma obowiązek współpracować ze związkami zawodow(...) Więcej...

05.10.2018

W dniach 4-6 października 2018 roku odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy NSZZ Solidarność 80 Konfederacja. Nowym Przewodniczącym Związku na kadencję 2018-2022 został wybrany Henryk Konieczny

14.01.2015

Zarząd NSZZ Solidarność'80 Konfederacja, wystosował do Międzyzwiązkowego Komiretu Protestacyjnego w Katowicach, Stanowisko popierające protest górników. Stanowisko w załaczeniu. Szczecin 13.01.2015 r.                                             (...) Więcej...

18.05.2014

W dniach 13-15 maja 2014 roku w Warszawie Falenty, odbył się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych. Przewodniczacym na kadencję 2014 - 2018 został ponownie wybrany Tadeusz Chwałka. Delegaci na Kongresie podjęli również Uchwałę o zwołaniu do dnia 15 maja 2015 roku, Kongresu w sprawie wprowadzenia zmian Statutowych, ponieważ obecne zapisy Statutu ograniczają niektóre swobody demokratyczne, takie jak międzyinnymi  ograniczające praw(...) Więcej...

03.07.2013

W dn. 14 maja 2013 r. związek NSZZ Solidarność'80 Konfederacja został członkiem Forum Związków Zawodowych. Posiedzenie zatwierdzające przystąpienie do forum odbyło się dn. 14 maja 2013 r. w miejscowości Spała. Przedstawicielem związku NSZZ Solidarność'80 Konfederacja został przewodniczący związku ONZZ Solidarność'80 i NSZZ Solidarność'80 Konfederacja - pan Henryk Konieczny. Z uchwałą potwierdzającą ten fakt można zapoznać się klikając (...) Więcej...