07.11.2018

W dniach 4-6 października odbył się Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność'80 Konfederacja. Na Kadencję 2018 - 2022 wybrano na Przewodniczacego Związku Pana Henryka Koniecznego.   (...) Więcej...

14.01.2015

Zarząd NSZZ Solidarność'80 Konfederacja, wystosował do Międzyzwiązkowego Komiretu Protestacyjnego w Katowicach, Stanowisko popierające protest górników. Stanowisko w załaczeniu. Szczecin 13.01.2015 r.                                             (...) Więcej...

18.05.2014

W dniach 13-15 maja 2014 roku w Warszawie Falenty, odbył się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych. Przewodniczacym na kadencję 2014 - 2018 został ponownie wybrany Tadeusz Chwałka. Delegaci na Kongresie podjęli również Uchwałę o zwołaniu do dnia 15 maja 2015 roku, Kongresu w sprawie wprowadzenia zmian Statutowych, ponieważ obecne zapisy Statutu ograniczają niektóre swobody demokratyczne, takie jak międzyinnymi  ograniczające praw(...) Więcej...

03.07.2013

W dn. 14 maja 2013 r. związek NSZZ Solidarność'80 Konfederacja został członkiem Forum Związków Zawodowych. Posiedzenie zatwierdzające przystąpienie do forum odbyło się dn. 14 maja 2013 r. w miejscowości Spała. Przedstawicielem związku NSZZ Solidarność'80 Konfederacja został przewodniczący związku ONZZ Solidarność'80 i NSZZ Solidarność'80 Konfederacja - pan Henryk Konieczny. Z uchwałą potwierdzającą ten fakt można zapoznać się klikając (...) Więcej...

26.03.2013

Zarząd Regionu Zachodniopomorski ONZZ Solidarność'80, w pełni popiera akcję strajkową NSZZ "Solidarność" na Śląsku w dniu 26 marca 2013 roku i jest gotowy wesprzeć czynnie strajk generalny w Kraju.

16.07.2012

Mając na uwadze działania obecnego rządu Zarząd NSZZ Solidarność'80 Konfederacja wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Pana Piotra Dudy z prośbą o spotkanie w celu omówienia możliwości powołania Ogólnopolskiej Komisji Związków Zawodowych. Celem tej Komisji byłyby wspólne działania w obronie praw pracowniczych, związkowych, jak również obrony życia i godności polskiej rodziny. Z treścią pisma (...) Więcej...