16.07.2012

Mając na uwadze działania obecnego rządu Zarząd NSZZ Solidarność'80 Konfederacja wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Pana Piotra Dudy z prośbą o spotkanie w celu omówienia możliwości powołania Ogólnopolskiej Komisji Związków Zawodowych. Celem tej Komisji byłyby wspólne działania w obronie praw pracowniczych, związkowych, jak również obrony życia i godności polskiej rodziny. Z treścią pisma można zapoznać się klikając TUTAJ.