18.05.2014

W dniach 13-15 maja 2014 roku w Warszawie Falenty, odbył się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych. Przewodniczacym na kadencję 2014 - 2018 został ponownie wybrany Tadeusz Chwałka.

Delegaci na Kongresie podjęli również Uchwałę o zwołaniu do dnia 15 maja 2015 roku, Kongresu w sprawie wprowadzenia zmian Statutowych, ponieważ obecne zapisy Statutu ograniczają niektóre swobody demokratyczne, takie jak międzyinnymi  ograniczające prawa wyborcze Delegatów Kongresu, natomiast dają bardzo duże prawa dla Zarządu F.Z.Z. jak również Prezydium.