07.11.2018

W dniach 4-6 października odbył się Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność'80 Konfederacja.

Na Kadencję 2018 - 2022 wybrano na Przewodniczacego Związku Pana Henryka Koniecznego.