Akcja protestacyjna w Warszawie

W dniu 20 czerwca 2008 roku w Warszawie nasz związek wspólnie ze związkiem zawodowym Sierpień'80 przeprowadził akcję protestacyjną w sprawie obrony Kodeksu Pracy, jak również w sprawie odebrania przywilejów emerytalnych dla wszystkich grup pracowniczych jakie obecnie obowiązują.

Galeria: