Uroczystości pod Stocznią Szczecińską
W dn. 30 VIII 2008 r. pod Stocznią Szczecińską odbyły się uroczystości z okazji 28. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, powstania Wolnych Związków Zawodowych. Pod tablicami stoczniowców poległych podczas stanu wojennego w 1970 roku, delegacje Związków Zawodowych z całego kraju złożyły wiązanki kwiatów.
Galeria: