Dzień Sztandaru

W dniu 6 listopada w Szkole Podstawowej Specjalnej został zorganiozowany Dzień Sztandarów, w króry również uczestniczył nasz Poczet Sztandarowy.

Galeria: