Walny zjazd delegatów NSZZ Solidarność'80 Konfederacja

Miejsce: Wieleń

Data: 16.04.08 - 18.04.08

Opis:
Na zjeździe doszło do podpisania porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi:

  1. Sierpień'80
  2. Solidarność'80 Kopalni Jastrzębie Zdrój
  3. Solidarność'80 Konfederacja

Porozumienie dotyczyło połączenia tych związków z zachowaniem ich osobowości prawnych celem stworzenia nowej organizacji związkowej zrzeszającej również inne związki zawodowe, takie jak:
NSZZ Solidarność'80 Małopolska
NSZZ Solidarność'80 Kopalni Turów
KNSZZ Solidarność'80

Ustalono także, że inne organizacje związkowe również będą mogły dołączyć do tej organizacji, której nazwa będzie ustalona w późniejszym terminie. Akces do przystąpienia do w/w organizacji zgłosi w późniejszym terminie nasz związek zawodowy - ONZZ Solidarność'80.

Galeria: