Celem Związku jest ochrona pracy, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin

Związek jest niezależny od pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od partii politycznych i innych organizacji.

Teren działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polski i za granicą. w jednostkach organizacyjnych zakładów pracy

Jeśli masz pytanie napisz do nas

O Nas

OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ’80 Związek opiera swoje działania na gruncie etyki moralnej, w zakresie obrony interesów pracowniczych ich potrzeb materialnych , kulturowych i społecznych.

Najświeższe aktualności

Zapraszamy 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.Czas odradzania się wiary w sile Chrystusai drugiego człowieka.Życzmy,  aby Święta Wielkanocneprzyniosły radość oraz wzajemna życzliwość.By stały się źródłem wzmacniania ducha.Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,napełni Wszystkich pokojem i wiarą,niech da siłę w pokonywaniu trudnościi pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzy […]
W dniach 17-19 marca 2021 roku odbędzie się nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego NSZZ Solidarność 80.

Przydatne informacje 

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje 

Galeria

Zdjęcia z wydarzeń

Zarząd Regionu

Przewodniczący Związku

Henryk Konieczny

Wiceprzewodnicząca

Bogumiła Augustynik

Wiceprzewodniczący

Wojciech Makowski

Sekretarz

Jolanta Chmielewska

Członek zarządu

Bożena Hybiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Głuch

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Czuryło

Członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Chmielewski

Kontakt

Kontakt z zarządem związku
Ul. I Brygady 35 p. 503
73-110 Stargard
Tel./fax: (0-91) 577 28 30
e-mail: biuro@onzzsolidarnosc80.pl