Celem Związku jest ochrona pracy, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin

Związek jest niezależny od pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od partii politycznych i innych organizacji.

Teren działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polski i za granicą. w jednostkach organizacyjnych zakładów pracy

Jeśli masz pytanie napisz do nas

O Nas

OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ’80 Związek opiera swoje działania na gruncie etyki moralnej, w zakresie obrony interesów pracowniczych ich potrzeb materialnych , kulturowych i społecznych.

Najświeższe aktualności

Zapraszamy 

Szanowni Związkowcy ,Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych świąt w tradycji naszego narodu. Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego składam Wam najserdeczniejsze  życzenia pokoju , Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. Wierzę, że Noworoczne Dzieciątko pobłogosławi  Wam i Waszym  Rodzinom w  nadchodzącym  Nowym  Roku. […]
Szanowni Państwo, Pracownicy Oświaty  Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji I Obsługi   W imieniu Zarządu Związku Zawodowego ONZZ Solidarność’80 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Radości, cierpliwości, wytrwałości. Siły i odwagi, spokoju i nadziei na lepsze, pewniejsze czasy. Sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. W codziennych […]
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y OGÓLNOPOLSKIEGO NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR1/1 • listopad 2019

Przydatne informacje 

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje 

Galeria

Zdjęcia z wydarzeń

Zarząd Regionu

Przewodniczący Związku

Henryk Konieczny

Wiceprzewodnicząca

Bogumiła Augustynik

Wiceprzewodniczący

Wojciech Makowski

Sekretarz

Jolanta Chmielewska

Członek zarządu

Bożena Hybiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Głuch

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Czuryło

Członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Chmielewski

Kontakt

Kontakt z zarządem związku
Ul. I Brygady 35 p. 503
73-110 Stargard
Tel./fax: (0-91) 577 28 30
e-mail: biuro@onzzsolidarnosc80.pl