Celem Związku jest ochrona pracy, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin

Związek jest niezależny od pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od partii politycznych i innych organizacji.

Teren działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polski i za granicą. w jednostkach organizacyjnych zakładów pracy

Jeśli masz pytanie napisz do nas

O Nas

OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ’80 Związek opiera swoje działania na gruncie etyki moralnej, w zakresie obrony interesów pracowniczych ich potrzeb materialnych , kulturowych i społecznych.

Najświeższe aktualności

Zapraszamy 

Spotkanie oświatowych związków zawodowych: FZZ i ZNP ws. spotkania z premierem Morawieckim  i ministrem Czarnkiem. 2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku […]
Krajowy Sekretariat Oświaty NSZZ Solidarność’80 Konfederacja przedstawioną „propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli” z dnia 21.09.2021 r. odrzuca w całości. Przekazany materiał nie uwzględnia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem  w gospodarce narodowej. Zdecydowanie nie akceptujemy przedstawionej nam koncepcji wydłużenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy […]

Przydatne informacje 

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje 

Galeria

Zdjęcia z wydarzeń

Zarząd Regionu

Przewodniczący Związku

Henryk Konieczny

Wiceprzewodnicząca

Bogumiła Augustynik

Wiceprzewodniczący

Wojciech Makowski

Sekretarz

Jolanta Chmielewska

Członek zarządu

Bożena Hybiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Głuch

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Czuryło

Członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Chmielewski

Kontakt

Kontakt z zarządem związku
Ul. I Brygady 35 p. 503
73-110 Stargard
Tel./fax: (0-91) 577 28 30
e-mail: biuro@onzzsolidarnosc80.pl