Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.Czas odradzania się wiary w sile Chrystusai drugiego człowieka.Życzmy,  aby Święta […]
W dniach 17-19 marca 2021 roku odbędzie się nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego NSZZ Solidarność 80.
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y OGÓLNOPOLSKIEGO NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR1/1 • listopad 2019