Spotkanie oświatowych związków zawodowych: FZZ i ZNP ws. spotkania z premierem Morawieckim  i ministrem Czarnkiem. 2 […]
Krajowy Sekretariat Oświaty NSZZ Solidarność’80 Konfederacja przedstawioną „propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli” z dnia […]
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y OGÓLNOPOLSKIEGO NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR1/1 • listopad 2019