§1Związek nazywa się:
OGÓLNOPOLSKI NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ’80 Związek opiera swoje działania na gruncie etyki moralnej, w zakresie obrony interesów pracowniczych ich potrzeb materialnych , kulturowych i społecznych.

§2Teren działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polski i za granicą. w jednostkach organizacyjnych zakładów pracy

§3

  1. Siedzibą związku jest Stargard
  2. Pełna nazwa ONZZ Solidarność’80 stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.