§32

Spory z pracodawcą lub administracją państwową winny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a gdy to nie przyniesie rezultatów, Związek może podjąć akcje strajkową.

§33

  1. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym.
    1. W przypadku gdy okoliczności na to pozwalają, strajk właściwy może być poprzedzony strajkiem ostrzegawczym
    2. Strajk właściwy trwa do chwili, gdy władze związkowe ogłoszą jego zakończenie
  2. Jeżeli przyczyną strajku jest konflikt w jednym zakładzie pracy, strajk może być ogłoszony tylko na wniosek uchwalony przez bezwzględną większość głosów członków organizacji zakładowej Związku.
  3. zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podjęcia stosownej decyzji upoważnia załogi zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
  4. W przypadku gdy ogłoszenie strajku w jednym zakładzie pracy nie przyniesie rezultatu, władze Komisji Krajowej lub Regionu mogą ogłosić strajk solidarnościowy.

§34

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów, które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować. Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy.