§35

  1. W ramach Związku działa Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych prowadzący badania nad warunkiem życia i pracy, jak również kosztami utrzymania ogółu pracowników oraz przygotowujący ekspertyzy w zakresie polityki społeczno-gospodarczej dla potrzeb Związku.
  2. Strukturę Ośrodka, jego funkcjonowanie i fundusze określa Komisja Krajowa.
  3. Organizacje regionalne mogą powoływać podobne ośrodki zajmujące się problematyką regionu, zawodów i branż.

§36

Związek dysponuje własnymi środkami przekazu informacji. O ich statusie decydują władze związkowe odpowiednich szczebli.