Jak wstąpić w szeregi naszego związku

Aby założyć strukturę zakładową lub międzyzakładową naszego związku wystarczy aby trzy osoby stworzyły komitet założycielski, który zarejestrują w Rejestrze Struktur Związkowych w danym regionie naszego związku.

Komitet założycielski z chwilą zarejestrowania w regionie posiada osobowość prawną, a osoby wchodzące w jego skład podlegają szczególnej ochronie przez okres sześciu miesięcy, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych

Jeżeli komitet założycielski w okresie tych sześciu miesięcy pozyska do swoich struktur nowych członków związku, tak aby liczba wszystkich członków wynosiła minimum dziesięć, wówczas może zarejestrować organizację zakładową.

Natomiast jeżeli dany komitet założycielski w okresie sześciu miesięcy od powstania nie będzie w stanie zorganizować związku 10’cio osobowego w jednym zakładzie pracy, wówczas będzie mógł przystąpić do struktur organizacji międzyzakładowych, które istnieją już przy innych zakładach pracy.
Związek nasz zapewnia pełną opiekę i pomoc prawną w zakresie prawa pracy wszystkim jego członkom.

Każdy nowy członek związku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji związkowej

Categories:

Tags:

Comments are closed