Henryk Konieczny

Przewodniczący

Bogumiła Augustynik

Wiceprzewodnicząca

Wojciech Makowski

Wiceprzewodniczący

Jolanta Chmielewska

Sekretarz

Bożena Hybiak

Członek Zarządu

Robert Głuch

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Małgorzata Czuryło

Członek komisji rewizyjnej

Tomasz Chmielewski

Członek komisji rewizyjnej